ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nájemní podmínky

Pro zapůjčení zařízení požadujeme:

  • 2 doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas…)

  • zálohu v hotovosti, kterou stanoví pronajímatel

Při nesplnění podmínek požadujeme:

  • záloha až do výše pořizovací ceny zařízení

Doba nájmu

Doba pronájmu počíná hodinou výpůjčky. Její platnost je 24 hodin + je přidána 1 hodina zdarma na dopravu. Při překročení této doby se automaticky načítá další započatá 4-hodinová nebo 24-hodinová sazba.

Doba pronájmu je stanovena při výpůjčce. Tuto dobu lze telefonicky prodloužit nebo stroj vrátit dříve než bylo sjednáno při výpůjčce. Nájemce uhradí nájemné pouze za dobu pronájmu.

U cen uvedených v ceníku t.j. 1 - 5 dní , 6 - 29 dní a 30 dní a více se rozumí cena pronájmu za 24 hod. Cena na víkend je od pátku 15:00 do pondělí 8:00 (víkend počítán jako 2 dny).